Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 7231/29-11-1971 - ΦΕΚ 1003/Β/14-12-1971
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως χώρου ως ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της πόλεως Χαλκίδος.
Κείμενο
"Αποφασίζεται, όπως, τροποποιουμένης της υπ' αριθμ. 131450/5379/23-1-1958 ημετέρας αποφάσεως δημοσιευθείσης εις το υπ'αριθμ. ΦΕΚ 117/Β/25-4-1958, δι' ης εκηρύχθη η πόλις της Χαλκίδος ως Αρχαιολογικός χώρος, κηρυχθεί συμπληρωματικώς ως ιστορικός τόπος και ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους η περιοχή η περιλαμβανομένη μεταξύ της θαλάσσης και της νοητής γραμμής, ήτις άρχεται από βορρά εκ της παραλίας Λιανής Αμμου εις το σημείον της συμβολής της Εθνικής οδού Χαλκίδος-Ιστιαίας μετά της οδού Χαλκίδος - Αφρατίου, διέρχεται διά της θέσεως Ταψί Βρύσης, ακολουθεί τας ανατολικάς υπωρείας του λόφου Βαθροβουνίου, ήτοι της Ακροπόλεως της Αρχαίας Χαλκίδος, και καταλήγει εις τον Νότιον Ευβοϊκόν κόλπον εις θέσιν Τροχός (Μακρυχώραφον)".

Κ ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στην πόλη της Χαλκίδας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Χαλκιδέων
Χαλκίς
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις