Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 30806/6-12-1967 - ΦΕΚ 737/Β/18-12-1967
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού της πρωτευούσης της νήσου Σκύρου ως τόπου παρουσιάζοντος ιδιαίτερον φυσικόν κάλλος και ενδιαφέρον από απόψεως αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθή ως τόπος παρουσιάζων ιδιαίτερον φυσικόν κάλλος και ενδιαφέρον από απόψεως αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής:
Ν. Σκύρος:
Η πρωτεύουσα της νήσου Σκύρου μετά του επινείου αυτής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-03-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Η πόλη της Σκύρου και το επίνειό της
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα