Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 15-10-1937 - ΦΕΚ 428/Α/23-10-1937
Τίτλος ΦΕΚ Περί διατηρήσεως ως ιστορικού μνημείου του Γενή Τζαμί Εδέσσης.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν Διατηρητέον Ιστορικόν Μνημείον το εν Εδέσση Γενή Τζαμί, ίνα χρησιμεύσει και ως Μουσείον της πόλεως ταύτης".

Ν 2447
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γενή Τζαμί στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι