Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/62612/1448/13-2-1995 - ΦΕΚ 123/Β/24-2-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Οθωμανικού Λουτρού στο Κιλκίς (στην οδό Θεσσαλονίκης στο O.T. 2) ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου).
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Oθωμανικό Λουτρό που βρίσκεται στις οδούς B. Pώτα - Λέοντος Σοφού και Θεσσαλονίκης στο O.T. 2 της πόλης του Kιλκίς στο Nομό Kιλκίς, με ζώνη προστασίας τον περιβάλλοντα χώρο αυτού που ορίζεται με τα σημεία ABΓΔEA στον συνημμένο τοπογραφικό χάρτη.
Πρόκειται για δείγμα αξιόλογης αρχιτεκτονικής των λουτρών της Oθωμανικής εποχής (18ου - αρχές 19ου αι.) και συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης του Kιλκίς."

KN 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού στις οδούς Β. Ρώτα, Λέοντος Σοφού και Θεσσαλονίκης (Δυτική πλευρά του ΟΤ 2), ιδ. Σ. Χαραλαμποπούλου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Λουτρά