Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-2001 - ΦΕΚ 1163/Β/6-9-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων Μόχλου Σητείας και της νησίδας Αγ. Νικολάου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων, κηρύσσουμε Αρχαιολογικούς Χώρους τις νησίδες Ψείρας, Μόχλου και Αγίου Νικολάου, όπου ευρίσκονται μινωικές οικίες και νεκροταφεία, καθώς και υστερομινωικό νεκροταφείο, οι οικίες των εργαστηρίων, κλασικός οικισμός, ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές, νεκροταφείο και αρχαίο λατομείο.
Η κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνει τις τρεις νησίδες ενώ στην έναντι της νησίδας Μόχλου ξηρά οριοθετείται στα συνημμένα φύλλα χαρτών Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 (αρ. 9636/2 και 9637/1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, .......23, 24, 25, ακτογραμμή 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
Οι κάθε είδους εργασίες μέσα στα όρια των κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων Μόχλου Σητείας, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση βλάβη στις εγκείμενες αρχαιότητες, υπόκεινται στον κατά Νόμο έλεγχο της ΚΔ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αγίου Νικολάου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Σημ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ.
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 ( m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
1 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6484,43 -7038,43 1-2 204,42
2 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6538,30 -7235,62 2-3 312,65
3 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6616,90 -7538,23 3-4 307,58
4 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6656,01 - 7843,31 4-5 189,92
5 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6538,07 - 7992,18 5-6 257,89
6 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6281,15 - 8014,49 6-7 99,75
7 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 6203,00 - 7952,50 7-8 295,20
8 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5907,84 - 7957,21 8-9 179,77
9 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5761,01 - 7853,49 9-10 96,60
10 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5664,50 - 7858,00 10-11 211,71
11 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5528,24 - 8020,03 11-12 144,00
12 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5443,17 - 8095,92 12-13 209,63
13 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5240,53 - 8149,61 13-14 155,65
14 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 5097,50 - 8210,99 14-15 231,35
15 9636,2 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4870,41 - 8255,18 15-16 182,43
16 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4694,83 - 8205,64 16-17 210,32
17 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4498,10 - 8280,01 17-18 209,65
18 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4354,72 - 8432,96 18-19 128,56
19 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4281,37 - 8538,55 19-20 208,08
20 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4126,15 - 8399,97 20-21 130,48
21 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4057,86 - 8388,78 21-22 75,06
22 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 4035,29 - 8217,19 22-23 162,93
23 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 3984,87 - 8062,26 23-24 177,41
24 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 3935,88 - 7891,75 24-25 55,96
25 9637,1 Κ. ΧΩΡΙΟΝ - 3957,74 - 7840,24


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΚΝΩΣΗΣ
α/α Όνομα Χ Υ Η Περιγραφή
1 Τ1 - 5674,20 - 7889,09 85,49 Μπετόκαρφο
2 Τ2 - 4944,31 - 7831,84 7,66 Μπετόκαρφο

β) Το Ραπορτάρισμα των σημείων (ορίων) του αρχαιολογικού χώρου.
Με βάση τις ορθογώνιες συντεταγμένες ( Χ, Ψ) των σημείων (ορίων) του αρχαιολογικού χώρου στην Χαρτογραφική Προβολή HATT έγινε το ραπορτάρισμα στα αντίστοιχα διαγράμματα 1:5000 ( 9636,2 & 9637,1) και οριοθετήθηκε ο Αρχαιολογικός Χώρος ΜΟΧΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, που ορίζεται από τα σημεία (όρια) (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25) και η έκταση του είναι περίπου (1193) στρέμματα".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κλασικός οικισμός, ιχθυοδεξαμενές και νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής
Μόχλος
Συστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδα Μόχλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής
Μόχλος
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδα Ψείρα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδες Αγίων Πάντων και Μικρονησιού
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα