Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3108/62323/16-11-2001 - ΦΕΚ 1600/Β/4-12-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Καπναποθήκης επί της οδού Παναγιώτου 50, στην πόλη του Κιλκίς (Ν. Κιλκίς), ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο της Καπναποθήκης που βρίσκεται επί της οδού Παναγιώτου 50, στην πόλη του Κιλκίς (Ν. Κιλκίς), ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, διότι αποτελεί αξιόλογο κτίσμα του μεσοπολέμου, σημαντικό για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής των βιομηχανικών κτιρίων.
Η παραπάνω Καπναποθήκη έχει συνδεθεί με τις ιστορικές μνήμες των κατοίκων της περιοχής διότι για έναν σχεδόν αιώνα έχει συνδεθεί με τις πλέον σημαντικές στιγμές της πόλης και των κατοίκων της".

Ν 5351/32, άρθρο 52 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/50.
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο της Καπναποθήκης στην οδό Παναγιώτου 50, ιδ. του Δήμου Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Βοηθητικοί Χώροι