Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/ΚΗΡ/21925/614/28-7-2000 - ΦΕΚ 1042/Β/23-8-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός λόφου με την επωνυμία "Κάστρο" στην περιοχή Νέας Σάντας, Δήμου Γαλλικού, Νομού Κιλκίς, ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το λόφο με την επωνυμία "Κάστρο" που βρίσκεται Β. του υψώματος "Καμήλα" στην περιοχή της Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς ως αρχαιολογικό χώρο με ζώνη προστασίας 500 μ. πέριξ του λόφου. Η προς κήρυξη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα από τα σημεία 3,4,5,6,10,3 στα οποία αντιστοιχούν τα ακόλουθα ζεύγη συντεταγμένων:

Α/Α Χ Ψ
=======================
3 -1.536 +10.275
4 -1.451 + 9.962
5 -1.312 + 9.850
6 -1.161 + 9.830
10 - 972 +10.271
3 -1.536 +10.275

Πρόκειται για χαμηλό λόφο (209,90 μ. ύψος) επιμήκη με πεπλατυσμένη κορυφή και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Στο χώρο αυτό, στη Ν. πλευρά, διατηρούνται σε ύψος 1 μ περίπου υπολείμματα τοίχων που ανήκουν σε οχυρωματικό περίβολο. Όλη η επιφάνεια του λόφου είναι διάσπαρτη από λαξευμένες πέτρες κτισμάτων, ενώ στην κορυφή και τις παρειές του εντοπίσθηκε διάσπαρτη κεραμεική παλαιοχριστιανικών χρόνων (4ος-6ος αι.) και κομμάτια από κεραμίδες στέγης.
Πρόκειται για ένα οχυρωματικό οικισμό παλαιοχριστιανικών χρόνων με αμυντικό χαρακτήρα, καθώς ορίζει ένα από τα ορεινά περάσματα προς τον κάμπο της Θεσσαλονίκης και του οποίου η παρουσία διατηρήθηκε ως τοπωνύμιο της περιοχής."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιοχριστιανικός οχυρωματικός οικισμός Κάστρου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Νέας Σάντας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα