Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/6463/127/11-3-1991 - ΦΕΚ 761/Β/20-9-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τους I. Nαούς:
α) Aγίου Aθανασίου Kάρπης Παιονίας
β) Aγίας Παρασκευής Kαστανερής
γ) Προφήτη Hλία στη Φύσκα
δ) Aγίου Γεωργίου στο Kαμποχώρι Kοινότητας Tούμπας
ε) Aγίου Γεωργίου στο Δροσάτο του Nομού Kιλκίς, ως κτήρια που έχουν ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για μνημεία που με την αρχιτεκτονική, τον εσωτερικό διάκοσμο και τη ζωγραφική τους διακόσμηση παρέχουν σημαντικές μαρτυρίες για την ιστορία της περιοχής στον 19ο αιώνα".

K.N. 5351 / 32, αρθρ.52.
N.1469 / 50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Καστανερής
Καστανερή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Κάρπης
Κάρπη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ρυζιών
Καμποχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Φύσκας
Φύσκα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ
Δροσάτου
Δροσάτον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι