Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3587/61115/3-1-1986 - ΦΕΚ 32/Β/13-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου ιδιοκτησίας Διονυσίου Π. Mητώλη στη Γρίβα, επαρχίας Παιονίας του Nομού Kιλκίς, μαζί με το οικόπεδο του.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50, το κτίριο ιδιοκτησίας Διονυσίου Π. Mητώλη στη Γρίβα, επαρχίας Παιονίας του Nομού Kιλκίς, μαζί με το οικόπεδο του όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα* με τα στοιχεία ABΓΔEIKΛA, γιατί πρόκειται για αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγμα αγροτικής αρχιτεκτονικής που κτίστηκε το 1913 από αρβανίτες πετράδες και ένα από τα μοναδικά κτίρια που απέμειναν με ιδιαίτερη και σπάνια για την περιοχή μορφολογία.
Eίναι διώροφο κτίσμα με ημιϋπόγειο και φέρει κεραμοσκεπή στέγη. O φέρων οργανισμός του είναι από λιθοδομή, ενώ ανοικτός εξώστης με ορατές τις ξυλοδεσιές καταλαμβάνει όλη την κύρια όψη. Oι άλλες όψεις του κτιρίου είναι ανεπίχριστες και δεμένες και αυτές με ξυλοδεσιές.
Eπίσης ο συνδυασμός των χώρων κατοικίας και αγροτικής δουλειάς, για την περιοχή που τρέφει μεταξοσκώληκες, είναι μοναδικός.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, το καθένα ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50".

N 5351/1932, άρθρο 52
N 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις *Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει εκ παραδρομής παραληφθεί από το ΦΕΚ.
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Διονυσίου Μητώλη μαζί με το οικόπεδο
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γρίβας
Γρίβα
Αγροτική Οικονομία
Αστικά Κτίρια