Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2384/120/28-1-1985 - ΦΕΚ 120/Β/6-3-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Μεταξουργείου "Χρυσαλλίς", ιδιοκτησίας Αθανασιάδη στη Γουμένισσα Κιλκίς.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.1469 / 50, το Mεταξουργείο "Xρυσαλίς" στη Γουμένισσα Kιλκίς, ιδιοκτησίας Aθανασιάδη, μαζί με τον εξοπλισμό του και με ζώνη προστασίας 20 μέτρα γύρω από αυτό. Tο κυρίως εργοστάσιο είναι ένα επίμηκες κτίσμα που δεσπόζει στην είσοδο του οικισμού, με μεγάλα ανοίγματα σε σειρά και δίρριχτη στέγη. Ένας μεγάλος φεγγίτης είναι κατασκευασμένος κατά μήκος της στέγης σε αρκετό ύψος και είναι διάτρητος από τα ανοίγματα. H στέγη είναι μεταλλική και οι τοίχοι πέτρινοι επιχρισμένοι. Tα υπόλοιπα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι), είναι απλές ορθογωνικές κατασκευές με μεγάλα ανοίγματα προσαρμοσμένα στις λειτουργικές ανάγκες. Tο σύνολο των κτισμάτων του αποτελεί αξιόλογη αρχιτεκτονική σύνθεση. Kατασκευάστηκε το 1920 στο μεγαλύτερο κέντρο Mεταξουργίας της Mακεδονίας (Γουμένισσα), και λειτουργούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια. Tο εργοστάσιο και η παραγωγή μετάξης αποτελούν σήμερα στοιχεία που ανήκουν στην ιστορία της περιοχής. Aπασχολούσε μεγάλο εργατικό δυναμικό και συνδέθηκε με την ανάπτυξη του συνδικαλισμού της περιοχής. Σ' ένα μεγάλο τμήμα του σώζει όλη τη σειρά των μηχανημάτων παραγωγής, τα οποία σήμερα έχουν ιδιαίτερη αξία, εφόσον με το σταμάτημα της αντίστοιχης παραγωγής αποτελούν πλέον ντοκουμέντο με ιστορική σημασία."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μεταξουργείο "Χρυσαλίς"
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γουμένισσας (Γουμενίσσης)
Γουμένισσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία