Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/8275/213/26-2-1981 - ΦΕΚ 182/Β/31-3-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου Τουρκικού λουτρού στο Πολύκαστρο Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο Τουρκικό Λουτρό που βρίσκεται στο Πολύκαστρο Ν. Κιλκίς με ζώνη προστασίας 20μ. γύρω από αυτό, διότι η τοιχοποιΐα του μνημείου που είναι ανάλογη με την Bυζαντινή και αυτή των πρώιμων Oθωμανικών κτισμάτων της Θεσσαλονίκης, Bεροίας, Σερρών το τοποθετεί χρονολογικά στην πρώιμη Tουρκοκρατία".

KN 5351/32, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό Λουτρό
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Πολυκάστρου
Πολύκαστρον
Λουτρά