Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48772/2567/7-10-1994 - ΦΕΚ 839/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των θέσεων "Καστρί" και "Καστράκια" της Kοινότητας Ποντοηράκλειας Επαρχίας Κιλκίς Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θέση " Kαστρί " και η θέση " Kαστράκια " στην περιοχή της Kοινότητας Ποντοηράκλειας (παλαιότερα ονομαζομένης " Tσαουσίτσας "), για λόγους προστασίας οικισμού και νεκροταφείων της εποχής του σιδήρου, καθώς και λειψάνων τείχους μεταγενέστερων χρόνων που σώζονται εκεί.
H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως 28 - 1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως :


ΣYNTETAΓMEMEΣ: ΠONTOHPAKΛEIA - TΣAOYΣITΣA

ΣHMEIA
X Ψ
1 14320.50 - 19359.50
2 14444.80 - 19331.90
3 14596.10 - 19230.20
4 14562.60 - 19164.80
5 14529.40 - 19144.50
6 14649.20 - 19158.60
7 14702.10 - 19169.70
8 14791.70 - 19174.80
9 14829.90 - 19185.50
10 14879.80 - 19216.40
11 14914.30 - 19285.50
12 14938.60 - 19337.10
13 14992.50 - 19381.30
14 15064.20 - 19497.90
15 15118.80 - 19610.20
16 15205.90 - 19761.80
17 15129.70 - 19832.10
18 14813.80 - 19595.60
19 14758.50 - 19685.10
20 14648.40 - 19822.50
21 14544.60 - 19954.60
22 14499.10 - 19895.00
23 14418.50 - 19831.40
24 14392.80 - 19774.50
25 14355.40 - 19730.00
26 14339.50 - 19680.80
27 14318.50 - 19639.90
28 14287.30 - 19525.50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος, θέση "Καστρί" και θέση "Καστράκια"
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ποντοηρακλείας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα