Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48749/2571/7-10-1994 - ΦΕΚ 841/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως Αρχαιολογικού χώρου του υψώματος "Αγίου Δημητρίου" Κοιν. Ευκαρπίας, Επαρχίας Κιλκίς, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή του υψώματος " Aγίου Δημητρίου " 1 - 1,5 χλμ. NA της Kοινότητας Eυκαρπίας και αριστερά της οδού Kιλκίς - Eυκαρπίας, όπου βρίσκεται τράπεζα και τούμπα, για λόγους προστασίας του οικισμού προϊστορικών και ιστορικών χρόνων που σώζεται εκεί.
H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως 36 - 1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως :

ΣYNTETAΓMEMEΣ:
EYKAPΠIA

ΣHMEIA
X Ψ
1 - 4849.80 - 20726.50
2 - 4731.70 - 20784.70
3 - 4690.60 - 20742.10
4 - 4666.20 - 20710.50
5 - 4640.30 - 20717.20
6 - 4628.90 - 20756.10
7 - 4584.60 - 20749.20
8 - 4567.60 - 20785.40
9 - 4513.90 - 20845.90
10 - 4475.80 - 20852.50
11 - 4475.60 - 20880.60
12 - 4528.50 - 20862.50
13 - 4542.70 - 20889.80
14 - 4502.90 - 20943.90
15 - 4504.60 - 20964.30
16 - 4548.20 - 20967.70
17 - 4559.70 - 20999.40
18 - 4550.20 - 21020.10
19 - 4515.40 - 21040.30
20 - 4523.10 - 21070.40
21 - 4495.40 - 21110.20
22 - 4534.90 - 21192.20
23 - 4535.10 - 21222.40
24 - 4625.20 - 21362.10
25 - 4673.60 - 21351.90
26 - 4723.50 - 21269.70
27 - 4729.50 - 21195.40
28 - 4789.20 - 21190.40
29 - 4892.40 - 21190.20
30 - 5125.10 - 21188.10
31 - 5210.30 - 21194.90
32 - 5226.10 - 21206.50
33 - 5274.50 - 21201.80
34 - 5258.90 - 21085.10
35 - 5170.20 - 20982.60
36 - 5028.80 - 20854.90
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος υψώματος "Αγίου Δημητρίου"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Ευκαρπίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα