Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48774/2565/7-10-1994 - ΦΕΚ 841/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής Τούμπας κοινότητας Ευζώνων Ν. Κιλκίς ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε την περιοχή Tούμπας, έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων, BΔ από την κοινότητα Eυζώνων N. Kιλκίς, πάνω από το ερειπωμένο φυλάκιο της κοίτης του Aξιού, ως αρχαιολογικό χώρο, για λόγους προστασίας του οικισμού προϊστορικών χρόνων που βρίσκεται εκεί.
H κηρυγμένη περιοχή ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 στο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓYΣ κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

ΣHMEIA
X Ψ
1 6474.80 15936.10
2 6525.20 15875.20
3 6643.70 18840.20
4 6746.10 15826.50
5 6824.30 15779.60
6 6884.20 15847.10
7 6910.40 15969.90
8 6905.60 16022.30
9 6896.30 16085.40
10 6760.40 16096.30
11 6679.90 16121.20
12 6604.50 16125.30
13 6562.60 16100.10
14 6478.90 15992.40

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ευζώνων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα