Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/46531/1082 π.ε/7-2-1991 - ΦΕΚ 421/Β/21-6-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο I. Nαός Kοιμήσεως της Θεοτόκου στην Kούπα Kοινότητας Σκρά Παιονίας του Nομού Kιλκίς.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και διασώζει στο εσωτερικό την αρχική του μορφή με αξιόλογα διακοσμητικά στοιχεία και αποτελεί μοναδική μαρτυρία αυτών των χρόνων στην περιοχή αυτή".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σκρα
Κούπα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι