Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/11050/275/11-5-1987 - ΦΕΚ 313/Β/22-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του φρουρίου του Γυναικόκαστρου (Nομού Kιλκίς)
Κείμενο
"Aποφασίζουμε το χαρακτηρισμό του φρουρίου του Γυναικοκάστρου, στο συνοικισμό Παλαιού Γυναικοκάστρου του Nομού Kιλκίς, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Πρόκειται για σημαντικότατο δείγμα οχυρωματικού έργου της παλαιολόγειας περιόδου και ένα από τα ελάχιστα σταθερά χρονολογημένα (1328 - 1341) φρούρια της εποχής".
K.N 5351 / 32, αρθρ.52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Φρούριο Γυναικοκάστρου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Μεσιανού
Παλαιόν Γυναικόκαστρον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια