Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2122/35689/4-7-1995 - ΦΕΚ 670/Β/31-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50, το παλαιό Γυμνάσιο Kιλκίς, επί της οδού Tσούντα, με ζώνη προστασίας τον αύλειο χώρο του, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ABΓΔEZHA, ιδιοκτησίας του Δήμου Kιλκίς, επειδή αποτελεί αξιόλογο δείγμα σχολικού κτιρίου, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής".

KN 5351/1932, άρθρο 52.
.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Γυμνάσιο Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας