Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48748/2572/7-10-1994 - ΦΕΚ 838/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως Αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του λόφου "Αγίου Γεωργίου" Δήμου Κιλκίς, Επαρχίας Κιλκίς, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή του λόφου του Aγίου Γεωργίου όπου βρίσκεται και ο κηρυγμένος μεταβυζαντινός ναός του Aγίου Γεωργίου (YΠΠE / APX / B1 / Φ34 / 3974 / 85 / 31-1-83 Y.A. ΦEK 102/B/11-3-83) -, στις B - BΔ παρυφές της πόλης του Kιλκίς, για λόγους προστασίας του οικισμού προϊστορικών χρόνων και του σπηλαίου που σώζονται εκεί.
H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓYΣ 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Aπόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως :

ΚΙΛΚΙΣ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ

1 -7967.25 -27475.50
2 -7826.25 -27495.40
3 -7729.10 -27571.50
4 -7698.70 -27620.20
5 -7707.30 -27669.50
6 -7706.25 -27717.10
7 -7786.50 -27728.25
8 -7827.50 -27762.50
9 -7840.15 -27833.25
10 -7862.10 -27864.25
11 -7894.50 -27859.15
12 -7952.00 -27829.80
13 -7992.60 -27795.10
14 -7984.90 -27721.80
15 -7996.25 -27643.10
16 -7985.50 -27556.75
17 -7993.75 -27495.50


K.N. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος λόφου "Αγίου Γεωργίου"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι