Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/ΚΗΡ/12009/349/13-6-2001 - ΦΕΚ 825/Β/28-6-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στο Κιλκίς ως ιστορικό μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο που ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που κτίσθηκε το 1920 από πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στο Ν. Κιλκίς. Αποτελεί φορέα τοπικής ιστορικής μνήμης, συνδεδεμένης με την εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην πόλη".

Συντεταγμένες κορυφών
Χ Ψ
Α -6800,97 26062,88
Β -6759,54 26095,98
Γ -6749,69 26095,79
Δ -6730,96 26087,75
Ε -6715,69 26054,91
Ζ -6775,67 26032,07

Ν 1469/50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι