Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/15517/1195/15-5-1975 - ΦΕΚ 610/Β/12-6-1975
Τίτλος ΦΕΚ Περί ανακλήσεως της υπ' αριθ. 16385/10-12-1964 υπουργικής αποφάσεως περί χαρακτηρισμού ως διατηρητέου μνημείου του εν Βεροία Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και Ελευθερίου (Ξυλοτραφτή).
Κείμενο
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ:
" Ανακαλούμεν την υπ.αριθ. 16385/10-12-1964 ημετέραν απόφασιν, δι' ης εκηρύχθη ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου και Ελευθερίου (Ξυλοτραφτή) εις Βέροιαν, προκειμένου να καταστή δυνατή η εφαρμογή της υπό της αρχαιολογικής υπηρεσίας προταθείσης τροποποίησεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Βεροίας, προς ανάδειξιν και προστασίαν των μνημείων ταύτης ".
Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Νικολάου και Ελευθερίου (Ξυλοτραφτή)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι