Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/15544/384/21-4-1986 - ΦΕΚ 338/Β/15-5-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του κτιρίου γνωστού ως "Παλιό Νοσοκομείο του Αγώνα" στην Καλαμάτα, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο που είναι γνωστό ως "Παλιό Νοσοκομείο του Αγώνα", ιδιοκτησίας Ιωάννη Μουραφέτη, στην Καλαμάτα. Το κτίριο στέγασε κατά την παράδοση το Νοσοκομείο του Αγώνα, ανήκει στα απλά από αρχιτεκτονικής μορφής παραδοσιακά σπίτια του Ελλαδικού χώρου, παρουσιάζει όμως μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον, εφόσον διατηρείται έντονη η παράδοση για τη λειτουργία του μέχρι σήμερα".

ΚN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νοσοκομείο Αγώνα, ιδ. Μουραφέτη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας