Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/723/21271/13-5-1999 - ΦΕΚ 1045/Β/4-6-1999
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα Δίου Πιερίας ως μνημείου που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο κέντρο του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Δίου ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο όλη την οικιστική νησίδα στην οποία βρίσκεται ο ναός. Είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη <στέγη> βασιλική του β΄ μισού του 19ου αι. με δίρριχτη στέγη και χαμηλό ιερό. Στην νοτιοδυτική πλευρά του ναού έχει προστεθεί νεότερο ψηλό καμπαναριό, ενώ κατά μήκος της δυτικής πλευράς στοά. Στο εσωτερικό του ναού διασώζεται αξιόλογο τέμπλο νεοκλασικού τύπου, με κεντρικό αέτωμα, γείσα, ανάγλυφους κίονες και ανθέμια, που φέρει χρονολογία 1863 και γυναικωνίτη πάνω από τον νάρθηκα. Οι περισσότερες από τις εικόνες του ανήκουν στο 19ο αι. ενώ ορισμένες ανήκουν στην συντεχνία των Κουλακιωτών ζωγράφων με έτος χρονολόγησης το 1863".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διορθώσεις Σφαλμάτων: ΦΕΚ 328/Β/19-3-2002 και ΦΕΚ 474/Β/17-4-2002. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στο Δίο
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΙΟΥ
Δίου
Δίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι