Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15947/9-10-1971 - ΦΕΚ 248/Β/25-10-1971
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθή ο λιμναίος προϊστορικός συνοικισμός Δισπηλιού Καστορίας ως αρχαιολογικός χώρος με περιμετρικήν ακτίνα προστασίας 200μ. προς Βορράν, 150μ. προς Ανατολάς, 150μ. προς Νότον, μέχρι της εθνικής οδού προς Δυσμάς, ως ορίζεται εν τω συνημμένω τοπογραφικώ διαγράμματι".

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρα 50 και 52, Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λιμναίος Προϊστορικός Συνοικισμός
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
Δισπηλίου
Δισπήλιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα