Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2770/6916/4-2-1980 - ΦΕΚ 275/Β/20-3-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού σαν έργου τέχνης του κτηρίου στις οδούς Σταδίου 58 και Αιόλου 103 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε σαν έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, το κτήριο στις οδούς Σταδίου 58 και Αιόλου 103 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α., γιατί είναι ένα αξιόλογο κεραμοσκέπαστο κτήριο του οποίου οι όψεις διέπονται από αυστηρή συμμετρία και είναι διακοσμημένη με πολλά νεοκλασσικά στοιχεία : παραστάδες στο ισόγειο, διακοσμητικά πλαίσια στις πόρτες και τα παράθυρα, μαρμάρινα μπαλκόνια πάνω σε φουρούσια με διπλή έλικα, γείσα, οδοντωτές ταινίες, στηθαία με "μπουκάλες" στις ποδιές των παραθύρων.
Εξάλλου το παραπάνω κτήριο με το μεγάλο όγκο του και τις πολύ ενδιαφέρουσες όψεις του δεσπόζει στη συμβολή των κεντρικών οδών Αιόλου και Σταδίου και ανήκει στην περιοχή του "ιστορικού κέντρου" της Αθήνας (ΦΕΚ 567/Τ.Δ'/13-10-1979)".

Κ Ν 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στις οδούς Σταδίου 58 και Αιόλου 103 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Αστικά Κτίρια