Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ24/31767/1149/24-5-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982
Τίτλος ΦΕΚ Μείωση ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Άρη και της Αφροδίτης στα Ελληνικά Μιραμπέλου.
Κείμενο
"Τροποποιούμε την παραπάνω (ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976) απόφαση και περιορίζουμε τη ζώνη προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του ναού του Άρη και της Αφροδίτης, στα Ελληνικά Μιραμπέλλου, από 600 μ. που όριζε η παλιά απόφαση, σε 300 μ. για την καλύτερη νομική προστασία του."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος του Ναού του Άρη και της Αφροδίτης στα Ελληνικά Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου
Ελληνικά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι