Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/58403/1226/12-12-1985 - ΦΕΚ 47/Β/19-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναού Αγ. Αθανασίου Αμυγδαλιών Ν. Γρεβενών ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το μεταβυζαντινό Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Αμυγδαλιών Ν. Γρεβενών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γιατί αποτελεί δείγμα χαρακτηριστικό για την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και ζωγραφική της περιοχής".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου Αμυγδαλιών
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γρεβενών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι