Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/2134/70/23-1-1981 - ΦΕΚ 99/Β/16-2-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου Κοινότητας Βερτίσκου Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι. Ναό Αγ. Αθανασίου που βρίσκεται στην κοινότητα Βερτίσκου επαρχίας Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, γιατί ο ναός, που είναι μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική με στοά κατάγραφη από τοιχογραφίες, είναι από τα λίγα μεταβυζαντινά μνημεία που σώζονται στην περιοχή Βερτίσκου".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Βερτίσκου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι