Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/524/10/7-1-1981 - ΦΕΚ 51/Β/28-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου βυζαντινού πύργου με παρακειμένους δύο υδρομύλους στην Κοινότητα Γαλάτιστας Ν. Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: ότι ο βυζαντινός πύργος με παρακειμένους δύο υδρομύλους που βρίσκεται στην Κοινότητα Γαλατίστης, επαρχίας Χαλκιδικής, Ν. Χαλκιδικής, είναι αρχαίο μνημείο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5351/32 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
Ο πύργος, παλαιολογείου εποχής, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και σώζεται σε ύψος 11 μ. περίπου. Από τους δύο υδρομύλους ο ένας τουλάχιστον είναι πιθανόν παλαιότερος του πύργου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βυζαντινός πύργος και δύο υδρόμυλοι στην κοινότητα Γαλατίστης Χαλκιδικής
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
Γαλατίστης

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Μύλοι