Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ2/60969/3095/22-12-1992 - ΦΕΚ 765/Β/31-12-1992
Τίτλος ΦΕΚ Υπόθεση ακινήτου Μπεϊντάρη στη Νικόπολη Πρεβέζης.
Κείμενο
Έχοντας υπόψη:
Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/22410/1122/15-5-1992 τροποποιητική Υπουργική Απόφαση , ανακοινώνουμε την κατ' εξαίρεση μεταφορά του ακινήτου ιδιοκτησίας Αφών Μπεϊντάρη (αγροτεμάχιο) αρ. 443 κτηματολογίου Μύτικα) στη ζώνη Β2 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Νικοπόλεως - όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τροποποίηση της οριοθέτησης της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίσθηκε με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/34810/14431/9-8-1989 Υπουργική Απόφαση και δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 781/Δ/6-11-1991.
Σε περίπτωση ανοικοδόμησης στο εν λόγω ακίνητο θα προηγηθεί ανασκαφική έρευνα από την αρμόδια ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-06-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα