Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/2695/209/17-1-1974 - ΦΕΚ 99/Β/30-1-1974
Τίτλος ΦΕΚ Περί καθορισμού ζώνης προστασίας πέριξ του αρχαιολογικού χώρου παρά το χωρίον Καστρί Μεσοποτάμου, Ν. Πρεβέζης.
Κείμενο
Καθορίζομεν ζώνην προστασίας πέριξ του χαρακτηρισθέντος, δια της υπ' αριθ. 15794/19-12-1961 ημετέρας αποφάσεως (ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962), ως αρχαιολογικού χώρου, λόφου παρά το Καστρί Μεσοποτάμου, ως ακολούθως:
Προς ΝΑ από της γεφύρας επί του Αχέροντος ποταμού, προς Α και ΒΑ από της κοίτης του ποταμού Αχέροντος, προς Β μέχρι 200 μ. από του εξωτερικού τείχους της επί του κεκηρυγμένου λόφου πόλεως και προς Δ-ΝΔ 200 μ. από της οδού Καναλλακίου - Πάργας.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Kαστρί (αρχαίας Πανδοσίας) παρά το Kαστρί. Καθορισμός ζώνης προστασίας.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Καστρίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις