Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β/Φ35/33264/628/24-7-1991 - ΦΕΚ 122/Β/27-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ Διορθώσεις σφαλμάτων στις αποφάσεις Υπουργού Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/32574/609/22-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/32573/621/25-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β/Φ35/33264/628/24-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/23794/408/22-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/23793/409/22-7-1991.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος

Στις ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/32574/609/22-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/32573/621/25-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β/Φ35/33264/628/24-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/23794/408/22-7-1991, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/23793/409/22-7-1991αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 889/Β/30-10-1991οι τρεις πρώτες (α/αρ. 1, 2, 3) και ΦΕΚ 954/Β/20-11-1991οι επόμενες δύο (α/αρ. 4, 5) και αφορούν (κατ' αύξοντα αριθμό):
1) Χαρακτηρισμό μνημείων Κερδυλίου όρους Σερρών.
2) Χαρακτηρισμό μεταβυζαντινού κτίσματος στα Λουτρά Λάσπης.
3) Κήρυξη Πύργου Κοτσακίου στην Ιερισσό, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
4) Κήρυξη Ι. Ναού Καλής Παναγίας (Παναγίας Δοβράς) Βεροίας Νομού Ημαθίας ως μνημείου χρήζοντος Ειδικής Κρατικής Προστασίας.
5) Κήρυξη του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Καλονερίου Νομού Κοζάνης, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, γίνεται η εξής διόρθωση:
Στην υπογραφή μετά τη φάση "Ο Προϊσταμένος της Δ/νσης" και πριν από το όνομα του υπογράφοντος "Χ.Ι. Πέννας" προστίθεται η ένδειξη κ.α.α.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφάλαμτος του ΦΕΚ 889/Β/30-10-1991.
Τελευταία Ενημέρωση 14-04-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Κοτσακίου στην Ιερισσό
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Ιερισσού
Ιερισσός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι