Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000 - ΦΕΚ 1345/Β/6-11-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων Νήσου Γαύδου.
Κείμενο
"Κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί χώροι οι ακόλουθες περιοχές της νήσου Γαύδου:
1. "Άγ.Ιωάνης-Λαυρακάς-Κεδρές": πρόκειται για εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο που περικλείεται νότια από το μετόχι Χαμουργειό, δυτικά από το ρέμα του Κεδρέ, ανατολικά από τις χαμηλές υπώρειες του λόφου Αγ. Ιωάννη και βόρεια από τη θάλασσα. Μεταξύ άλλων εντοπίζονται: στο λόφο του Αγίου Ιωάννη κτιριακά λείψανα από συγκροτήματα οικιών, λαξευτή δεξαμενή, λαξευτές κλίμακες, καθώς και λαξευμένοι χώροι για εξόρυξη δομικού υλικού ή για διαμόρφωση επιπέδων για κτηριακές εγκαταστάσεις· στις παρυφές του λόφου ανατολικά μέχρι την αιγιαλίτιδα ζώνη και την παραλία του Αγ. Ιωάννη λείψανα κτιριακών εγκαταστάσεων· σε όλο το κεδροδάσος έντονα ίχνη κατοίκησης, με κεραμική από την μινωϊκή, μυκηναϊκή έως τη βυζαντινή περίοδο. Διακρίνονται κεραμικός κλίβανος και τμήμα υπέργειου αγωγού που διοχέτευε νερό από το ρωμαϊκό υδραγωγείο στα δυτικά του Κεδρέ· τμήμα του υδραγωγείου σώζεται ανάμεσα στα ερείπια μοναστηριού του Αγ.Γεωργίου στο ρέμα του Κεδρέ.
Επίσης, εντός του κηρυσσόμενου χώρου, στα βόρεια του Κεδροδάσους, εκτείνεται και το κλασικό και ελληνιστικό νεκροταφείο που αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ήδη από το 1967 [ΦΕΚ 527/Β/24-8-67].
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στα αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 1" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 και από την ακτογραμμή.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ - ΘΕΣΗ 1
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-08-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Άγ. Γεώργιος - Κόρφος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Άγιος Παύλος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Ανεμόμυλος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Ελληνικά" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κάβος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κεφαλή" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κεφάλι του φιδιού" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λόφος Κεφάλα" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Μονοπάτι Κόρφος - Βατσιανά" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Σαρακίνικο" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Σιώπατα" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στις περιοχές "Αγ. Ιωάννης - Λαυρακάς - Κεδρές" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΣυστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Σελλάκια" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα