Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36104/2105/2-7-1995 - ΦΕΚ 833/Β/3-10-1995
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση Σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36104/2105/2-7-1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου Πλατείας Διοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφάλματος του ΦΕΚ 738/Β/28-8-1995.
Τελευταία Ενημέρωση 21-03-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών-Διοικητηρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις