Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/29602/727/9-8-1995 - ΦΕΚ 751/Β/31-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Αγίας Αναστασίας Κοινότητας Αναστασίας Ν. Σερρών ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας της Κοινότητας Αναστασίας Νομού Σερρών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας τον περίβολο του ναού, ως προς το Ιερό Βήμα και το υποκείμενο θολωτό κτίσμα που χρονολογούνται στη μεσοβυζαντινή περίοδο.
Ο Ναός της Αγίας Αναστασίας είναι ο ενοριακός ναός του χωριού και αποτελείται από δυο τμήματα, τον αρχικό βυζαντινά ναό που αποτελεί σήμερα το Ιερό Βήμα και τη μεταγενέστερη προσθήκη των ετών 1915 και 1975 που είναι ο κυρίως ναός.
Ο αρχικός αρχιτεκτονικός τύπος του ναού αποκαθίσταται ως τρουλαίος ναός μετά περιστώου, με τρούλο κυλινδρικό και χαμηλό. Το δάπεδο του βυζαντινού ναού είναι από μαρμαροθέτημα, ενώ οι επιφάνειες των τοίχων είναι επιχρισμένες εσωτερικά και εξωτερικά.
Το επίμηκες θολωτό κτίσμα ήταν πιθανόν τάφος και χρησιμοποιήθηκε ως αγίασμα.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-03-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Αναστασίας
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Αναστασίας
Αναστασία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι