Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/67501/1505 π.ε./9-1-1985 - ΦΕΚ 49/Β/30-1-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως κτίσματος που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου στην Κοινότητα Αγ. Μάρκου Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας τον Ι. Ναό Αγίου Αντωνίου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αντωνίου της Κοινότητος Αγίου Μάρκου του Νομού Κιλκίς, διότι αποτελεί τεκμήριο για την ιστορία του χωριού και παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Πρόκειται για μεγάλο λιθόκτιστο κτίριο, που κτίστηκε το 1880, έχει γυναικωνίτη πάνω από το νάρθηκα, γύψινους ζωγραφισμένους κίονες με ξύλινο πυρήνα, δεσποτικό άμβωνα, τέμπλο και οροφή επίσης ζωγραφισμένα."

N 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου στον οικισμό Άγιος Αντώνιος Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αγίου Μάρκου
Άγιος Αντώνιος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι