Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 23426/1076/30-10-1948 - ΦΕΓΔΔ 17/24-12-1948
Τίτλος ΦΕΚ Περί διατηρητέων μνημείων Πάτμου.
Κείμενο
Κηρύσσομεν ιστορικά διατηρητέα τα κάτωθι Μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία της νήσου Πάτμου:
1. Το συγκρότημα της Μονής Ιωάννου Θεολόγου μετά των τειχών, πυλών, Καθολικού, παρεκκλησίων, κωδωνοστασίων, Τραπέζης, κελίων κλπ.
2. Την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου του Γηροκομείου (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 209).
3. Την εκκλησίαν "Αγία Φωτεινή " (υπ΄ αριθμ. κτημ. 254).
4. Την εκκλησίαν της Παναγίας, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Ταξιάρχου.
5. Την εκκλησίαν της Αγίας Άννης (υπ΄ αριθμ. κτημ. 20).
6. Την εκκλησίαν "Το Άγιον Πνεύμα" (Μαλλανδράκη) (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 32).
7. Την εκκλησίαν του Αγίου Σπυρίδωνος των Βιγλών.
8. Το Νεκροταφείο της Μονής " Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος" των Βιγλών.
9. Το παλαιόν κάθισμα μοναχού "Η Παναγία του Σταυρού" (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 511).
10. Το συγκρότημα "Τρεις εκκλησίες και Άγιος Γοβδελέας" υπ΄ αριθμ. Κτημ. 511.
11. Την εκκλησίαν του Αγίου Λουκά (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 228).
12. Το συγκρότημα Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Σώστης των Απορνιθών (υπ΄ αριθμ. 118).
13. Την εκκλησίαν "Χριστός ο Ζωοδότης".
14. Την εκκλησίαν του Αγίου Βασιλείου του Παγκώστα μετά του περιβόλου, των τάφων και των δύο παρεκκλησίων, του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Κιουράς (Ματρώνης Χιοπολίτιδος).
15. Την εκκλησίαν Άγιος Ελευθέριος του Γαζή (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 69).
16. Την εκκλησίαν "Άγιος Νικόλαος ο Γέρος" του Ταλαρά (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 260).
17. Την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου των Φουρνών.
18. Την εκκλησίαν "Αγία Διασώζουσα".
19. Την εκκλησίαν "Η Υπακοή" ή "Υπαπαντή".
20. Την εκκλησίαν Άγιοι Απόστολοι και Αδελφωσύνη.
21. Την εκκλησίαν "Άγιος Δημήτριος του Καρύδα" (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 508).
22. Την εκκλησίαν "Η Μεγάλη Παναγιά".
23. Την εκκλησίαν "Άγιοι Απόστολοι " (Κοτσάνι) υπ΄ αριθμ. Κτημ. 162.
24. Το ναΰδριον "Ο Πρόδρομος" (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 166).
25. Το ναΰδριον "Η Παναγία του Σταυρού" (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 333).
26. Το συγκρότημα Άγιος Γεώργιος και Άγιοι Ανάργυροι.
27. Την εκκλησίαν "Η Αγία Αικατερίνη".
28. Το συγκρότημα των εκκλησιών Άγιον Πνεύμα, Άγιος Σάββας και η Ελεημονήτρια.
29. Την γυναικείαν Μονήν "Η Ζωοδόχος Πηγή".
30. Την γυναικείαν Μονήν "Τα Άγια".
31. Τα δύο ναΰδρια "Άγιος Σαμψών" και "Κοίμησις της Θεοτόκου" απέναντι της γυναικείας Μονής "Τα Άγια".
32. Τα δύο παρεκκλήσια "Άγιος Παντελεήμων" και "Άγιος Νικόλαος".
33. Την γυναικείαν Μονήν "Ο Ευαγγελισμός".
34. Τα δύο παρεκκλήσια απέναντι της Μονής "Αγιος Ιωάννης" και "Άγιος Σαδώκ".
35. Το ναΰδριον "Άγιοι Απόστολοι" προ της εισόδου της Μονής Θεολόγου.
36. Την εκκλησίαν "Ο Προφήτης Ηλίας" μετά των πέριξ αυτής κελίων.
37. Τα δύο ναΰδρια "Άγιος Ευθύμιος" και "Άγιον Πνεύμα" επί της οδού προς τον Προφήτην Ηλίαν.
38. Το ναΰδριον Θεολόγος εις θέσιν Συκαμιά (υπ΄ αριθμ. Κτημ. 594).
39. Το αρχαίον Κάθισμα Ναΰδριον "Οι Ασώματοι" απέναντι της Μονής "Ο Ευαγγελισμός".
40. Την εκκλησίαν "Άγιος Νικόλαος ο Κουδουνάς" με την παρ' αυτή κειμένην αρχαίαν οικίαν.
41. Την εκκλησίαν "Η Παναγία του Γκραβά" μετά των παρ' αυτή κελίων.
42. Το Σπήλαιον της Αποκαλύψεως, το παρεκκλήσιον της Αγίας Αννης, το παρακείμενον συγκρότημα της Πατμιάδος Σχολής και τα εντός του συγκροτήματος τούτου παρεκκλήσια.
43. Τα δύο ναΰδρια επί της ΒΑ κλιτύος της αρχαίας Ακροπόλεως.
44. Το υπ΄ αριθμ. Κτημ. 466 ναΰδριον επί της Δ. κλιτύος της αρχαίας Ακροπόλεως.
45. Το ναΰδριο "Άγιος Προκόπιος" εις το χωρίον Σκάλα.
46. Τα δύο ναΰδρια "Ιωάννης ο Θεολόγος" παρά τον λιμένα της Σκάλας.
47. Το ναΰδριον "Άγιος Νικόλαος" εις θέσιν Αύδελος.
48. Το συγκρότημα των ναϋδρίων "Άγιος Γεώργιος του Αυλακιού".
49. Την παλαιάν μονήν "Το λειβάδι των Καλογήρων" μετά των λειψάνων και των κελίων και την εκκλησίαν "Η Κοίμησις".
50. Το ναΰδριον "Χριστός" εις το χωρίον Κάτω Κάμπος.
51. Τα δύο ναΰδρια επί της οδού Κάμπου - Σκάλας παρά το νεκροταφείον του χωριού Κάμπος.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο ναΰδριο "Οι Ασώματοι" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δύο ναΰδρια "Ιωάννης ο Θεολόγος" στη Σκάλα Πάτμου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ


Σκάλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δύο ναΰδρια στη ΒΑ πλαγιά της αρχαίας ακρόπολης στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δύο ναΰδρια στον Κάμπο Πάτμου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ


Κάμπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή "Η Ζωοδόχος Πηγή" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή "Λιβάδι Καλογήρων" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή "Ο Ευαγγελισμός" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή "Τα Άγια" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ


Πάτμος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Αγίας Αικατερίνης" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Αγίας Άννας" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Αγίας Διασώζουσας" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Αγίας Φωτεινής" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Άγιοι Απόστολοι" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Άγιος Δημήτριος του Καρύδα" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Αγιος Ελευθέριος του Γαζή" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Άγιος Νικόλαος ο Γέρος" του Ταλαρά στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Άγιος Νικόλαος ο Κουδουνάς" και παλαιά οικία στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΑστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Η Υπακοή" ή "Υπαπαντή" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Μεγάλη Παναγιά" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Παναγιά του Γκραβά" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Το Άγιον Πνεύμα" (Μαλλανδράκη) στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Χριστός ο Ζωοδότης" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου Παγκώστα, τάφοι και δύο παρεκκλήσια του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Κιουράς (Ματρώνης Χιοπολίτιδος) στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου του Γηροκομείου στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου των Φουρνών στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Λουκά στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Βιγλών στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων και Αδελφωσύνης στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Ταξιάρχου στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδρια "Αγιος Ευθύμιος" και "Άγιον Πνεύμα" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδρια "Άγιος Σαμψών" και "Κοίμησις Θεοτόκου" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Αγιοι Απόστολοι" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Άγιος Προκόπιος" στη Σκάλα Πάτμου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ


Σκάλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Ο Πρόδρομος" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Παναγία του Σταυρού" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Χριστός" στον Κάτω Κάμπο Πάτμου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ


Κάμπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίου Νικολάου στη θέση "Αύδελος" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Θεολόγος στη θέση "Συκαμιά" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο στην πλαγιά της αρχαίας ακρόπολης στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Νεκροταφείο Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Παλαιό Κάθισμα "Παναγία του Σταυρού" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσια Άγιος Ιωάννης και Άγιος Σαδώκ της Ι. Μονής "Τα Άγια" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσια Άγιος Παντελεήμων και Άγιος Νικόλαος στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα "Τρεις εκκλησίες και Άγιος Γοβδελέας" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα Άγιος Γεώργιος και Άγιοι Ανάργυροι στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Σώστης Απορνιθών στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα εκκλησιών Άγιο Πνεύμα, Άγιος Σάββας και Ελεημονήτρια στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα ναϋδρίων "Άγιος Γεώργιος του Αυλακιού" στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Συγκρότημα Σπηλαίου Αποκαλύψεως και Πατμιάδος Σχολής στην Πάτμο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥΦυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας