Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/56213/1066 π.ε./9-1-1992 - ΦΕΚ 118/Β/25-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ο I. Ναός Yπαπαντής στα Λεπιανά Άρτας με ζώνη προστασίας εκατό (100) μέτρων. O μικρός ναϊσκος ευρίσκεται στο BΔ άκρο του χωριού. Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική κτισμένη με αργολιθοδομή, καλύπτεται με δίρριχτη ξυλοστέγη και εσωτερικά είναι κατάγραφη με τοιχογραφίες".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Υπαπαντής στα Λεπιανά
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Λεπιανών
Λεπιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι