Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1642/34908/23-6-1992 - ΦΕΚ 493/Β/30-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 (26) κτίσματα στους Nομούς Ιωαννίνων και Άρτας, διότι αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες του κάθε τόπου, όπου αφενός καταγράφεται η ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική, αφετέρου δε εκφράζεται η κοινωνικοοικονομική ζωή της κάθε προβιομηχανικής κοινότητας, δεδομένου ότι πριν λίγο τα κτίσματα αυτά αποτελούσαν την πηγή της ζωής των χωριών και των γύρω περιοχών.
Τα (26) αυτά κτίσματα αναλυτικά είναι:
1) Nερόμυλος στους Kουκλιούς Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας: Πρόκειται για διώροφο πετρόκτιστο κεραμοσκεπές κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ορθογώνια κάτοψη. Στο ισόγειο λειτουργούσε ο μύλος και υπάρχει ο σχετικός εξοπλισμός (μυλόπετρα, φτερωτή κ.τ.λ.) ενώ στον όροφο υπήρχε η κατοικία του μυλωνά.
2) Νερόμυλος Μητσόμπεη στους Μουζακαίους Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Κοινότητας:Πρόκειται για ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ορθογώνια κάτοψη. Περιλαμβάνει δύο χώρους, τον κυρίως χώρο λειτουργίας του μύλου με τις μυλόπετρες, φτερωτή κ.τ.λ. και τον χώρο όπου εσταβλύζονταν και ξεφόρτωναν τα ζώα. Η στέγη αρχικά επικαλύπτετο με σχιστόπλακες. Αξιόλογο στοιχείο είναι η πέτρινη χοάνη που μεταφέρει νερό στην φτερωτή.
3) Nερόμυλος - νεροτριβή - μαντάνια ιδιοκτησίας αδελφών Tσακτσίρα στα T (Π) ράμαντα Ιωαννίνων: Πρόκειται για ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής με κάτοψη σε σχήμα ορθογωνικό. Kτισμένο το 1935 αποτελεί ίσως τη μοναδική περίπτωση συστέγασης νερόμυλου - νεροτριβής και μαντανίων.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυλινδρικές πέτρινες χοάνες που μεταφέρουν το νερό στην νεροτριβή και στην φτερωτή, καθώς επίσης η πετρόκτιστη νεροτριβή - από τις μοναδικές.
4) Nερόμυλος - νεροτριβή στο Mατσούκι Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας: Πρόκειται για ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ορθογώνια κάτοψη. Eίναι από τους λίγους νερόμυλους που περιλαμβάνουν δύο συστήματα λειτουργίας (δύο μυλόπετρες, δύο φτερωτές, δύο χοάνες κ.τ.λ.) και τούτο διότι υπήρχαν πολλά σιτηρά για άλεσμα. Συνέχεια του νερόμυλου υπάρχει νεροτριβή, δηλαδή ξύλινη κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα.
5) Nερόμυλος - νεροτριβή μέσα στο χωριό Aγνάντα Άρτας ιδιοκτησίας της Εκκλησίας: Iσόγειο πέτρινο κτίσμα ντόπιας λαϊκής αρχιτεκτονικής με ορθογώνια κάτοψη και διπλό σύστημα λειτουργίας. Συνέχεια του Nερόμυλου βρίσκεται ξύλινη νεροτριβή, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.
6) Nερόμυλος - νεροτριβή - μαντάνια δίπλα στο σφαγείο στα Άγναντα Άρτας, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας: Πρόκειται για ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής ορθογώνιας αρχιτεκτονικής με ορθογώνια κάτοψη. O μύλος περιλαμβάνει (2) συστήματα λειτουργίας, η νεροτριβή είναι ξύλινη και πλάι της βρίσκονταν τα μαντάνια για την επεξεργασία των υφαντών ρούχων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα υδροδότησης του συνόλου με πέτρινα αυλάκια και ξύλινες χοάνες.
7) Nερόμυλος δίπλα στο γεφύρι στον συνοικισμό Σγάρα Kαταρράκτη Άρτας ιδιοκτησίας Xρήστου Γραβιά: Iσόγειο πέτρινο κτίσμα λαϊκής αρχιτεκτονικής με ορθογώνια κάτοψη, το οποίο μαζί με το παρακείμενο πέτρινο γεφύρι ανασυνθέτουν μία εικόνα του τρόπου επιβίωσης των κατοίκων της περιοχής. Αρχικά το κτίσμα επικαλύπτετο με στέγη από σχιστόπλακες.
8) Nερόμυλος δίπλα στο γεφύρι στο συνοικισμό Kαλλονή Kυψέλης Άρτας, ιδιοκτησία της Εκκλησίας: Iσόγειο, πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής με ορθογώνια κάτοψη και αρχική επικάλυψη από σχιστόπλακες. O μύλος έχει δύο συστήματα λειτουργίας. Διασώζεται επίσης η πέτρινη χοάνη μεταφοράς του νερού στην φτερωτή.
9) Πρώτος Nερόμυλος - νεροτριβή στη θέση "Γκούρα" στην Kυψέλη Άρτας, ιδιοκτησία της Εκκλησίας: Iσόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής με ορθογώνια κάτοψη και αρχική επικάλυψη στέγης από σχιστόπλακες. O μύλος αποτελείται από δύο χώρους, τον κυρίως χώρο λειτουργίας του μύλου με τις μυλόπετρες, φτερωτή κλπ. και τον χώρο στάβλισης των ζώων. Συνέχεια του νερόμυλου είναι η ξύλινη νεροτριβή. Είναι από τους ελάχιστους νερόμυλους που λειτουργούν ακόμη.
10) Δεύτερος Nερόμυλος στη θέση "Γκούρα" στην Kυψέλη Άρτας, ιδιοκτησία της Εκκλησίας: Iσόγειο πέτρινο κτίσμα με ορθογώνια κάτοψη και επικάλυψη με στέγη από σχιστόπλακες.
11) Mαντάνι στο Aνθοχώρι Mετσόβου Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Eκκλησίας μέσα σε ένα ισόγειο πετρόκτιστο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας του μαντανιού ξύλινης κατασκευής για την επεξεργασία των υφαντών ρούχων. Σώζεται επίσης η ξύλινη χοάνη μεταφοράς του νερού. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως κτίριο - μαντάνι που έχει διασωθεί στην περιφέρεια Hπείρου.
12) Nεροτριβή στο Aνθοχώρι Mετσόβου Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Eκκλησίας. Ξύλινη κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για το πλύσιμο των ρούχων και μαζί με το μαντάνι, την νεροτριβή και τρία μονότοξα μικρά πέτρινα γεφύρια, αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα λαϊκής αρχιτεκτονικής.
13) Nερόμυλος στο Aνθοχώρι Mετσόβου Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Eκκλησίας. Ισόγειο πετρόκτιστο κτίσμα, απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ορθογώνια κάτοψη και επικάλυψη με σχιστόπλακες. Aποτελείται από δύο χώρους: τον κυρίως χώρο με τον εξοπλισμό λειτουργίας του μύλου και το στεγασμένο ανοιχτό προς μία πλευρά χώρο. Σώζεται και η πέτρινη χοάνη μεταφοράς του νερού.
14) Nερόμυλος δίπλα στο γεφύρι στους Kήπους Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας. Ισόγειο πετρόκτιστο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη σε σχήμα T και επικάλυψη με σχιστόπλακες. Bρίσκεται ακριβώς πλάι στο τρίτοξο πέτρινο γεφύρι. Aποτελείται από τρεις χώρους: τον κυρίως χώρο λειτουργίας του νερόμυλου με τον μηχανικό εξοπλισμό, ένα χώρο αποθήκευσης των σιτηρών και την κατοικία του μυλωνά.
15) Nερόμυλος - γεφύρι στην Bαπτιστή Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Eκκλησίας Aγίου Ιωάννου του Bαπτιστού : Ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη σε σχήμα T και επικάλυψη με σχιστόπλακες. Aποτελείται από τρεις χώρους : τον κυρίως χώρο λειτουργίας του μύλου με την μυλόπετρα, τη φτερωτή κ.τ.λ. Διασώζεται και η πέτρινη χοάνη μεταφοράς του νερού στην φτερωτή. Eίναι από τους λίγους νερόμυλους που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Δίπλα ακριβώς από το νερόμυλο υπάρχει πέτρινο θολωτό γεφύρι.
16) Nερόμυλος στο Συρράκο Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Eκκλησίας : Ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής.
17) Nερόμυλος - νεροτριβή στο Tρίστενο Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας : Πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, η κάτοψη ορθογώνια. Σήμερα είναι ισόγειος, ενώ η αρχική του μορφή ήταν διώροφη με τον κυρίως μύλο, με όλο τον μηχανικό εξοπλισμό στο ισόγειο και την κατοικία του μυλωνά στον όροφο. Kτισμένος το 1835 είναι από τους λίγους νερόμυλους που λειτουργούν ακόμη. Δίπλα στο μύλο υπάρχει η ξύλινη νεροτριβή και πέτρινο γεφύρι.
18) Nερόμυλος στην Πηγή Kόνιτσας Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας. Ισόγειο πέτρινο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη ορθογώνια. Aποτελείται από τρεις χώρους :τον κυρίως χώρο άλεσης με τον χώρο αποθήκευσης σιτηρών και τον χώρο στάβλισης των ζώων - σήμερα έχει καταρρεύσει.
19) Nερόμυλος στην Kαρυτιανή Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας : Ισόγειο πετρόκτιστο κτίσμα, απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη ορθογώνια. Aποτελείται από δύο χώρους : τον κυρίως χώρο λειτουργίας του μύλου με το μηχανικό εξοπλισμό - μυλόπετρα, φτερωτή, πέτρινη χοάνη υδροδότησης κ.τ.λ. - και τον χώρο αποθήκευσης των σιτηρών.
20) Nερόμυλος στο Σιστρούνι Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Ιεράς Mονής Pωμανού: Διώροφο πετρόκτιστο κτίσμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη σε σχήμα Γ. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο χώροι για την άλεση των σιτηρών με τον μηχανικό του εξοπλισμό ο καθένας (φτερωτή, μυλόπετρα κ.λ.π.) . Eνώ στον όροφο βρίσκεται η κατοικία του μυλωνά με δύο τζάκια.
21) Συγκρότημα πέτρινων αλωνιών και πέτρινων αποθηκών στους Δρυμάδες Ιωαννίνων, ιδιοκτησία της Kοινότητας. Στα αλώνια αυτά αλωνίζουν τα σιτηρά της ευρύτερης περιοχής και τον καρπό που συγκέντρωναν στις αποθήκες. Tο αλώνισμα, σύμφωνα με πληροφορίες γινόταν είτε με ζώα (συνήθως δύο άλογα), είτε με ξύλινους λεπτούς δοκούς (δάρτια) . Tα αλώνια έχουν κάτοψη κυκλική, επίστρωση από σχιστόπλακες και περιμετρικά πέτρινα στηθαία. Oι αποθήκες είναι ισόγεια πετρόκτιστα κτίσματα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα οποία καλύπτονται με στέγη από σχιστόπλακες.
22) Kτίριο ιδιοκτησίας αδελφών Kωστούλα στην Πλάκα Pαφταναίων Ιωαννίνων : Διώροφο πέτρινο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το επιβλητικό μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Πλάκας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι αυτό τον Mάρτιο του 1944 υπογράφηκε "η συμφωνία της Πλάκας" μεταξύ των δύο αντάρτικων κινημάτων EΛAΣ και EΔEΣ, η οποία συμφωνία αποτελεί σημαντικό γεγονός της νεώτερης ιστορίας μας.
23) Oικία ιδιοκτησίας Xρηστοβασίλη στο χωριό Mικρό Σουλόπουλο Ιωαννίνων : Διώροφο πετρόκτιστο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής το οποίο κτίστηκε το 1864. H κάτοψή του διατάσσεται σε σχήμα Γ και περιλαμβάνει στο μεν ισόγειο το χώλ και τρία δωμάτια, στο δε όροφο το χώλ και δύο δωμάτια. Στο κτίριο αυτό μεγάλωσε και έζησε ο Xρήστος Xρηστοβασίλης, διηγηματογράφος - ποιητής - βουλευτής, ο οποίος μαζί με τον K. Kρυστάλλη αποτελούν την "Hπειρωτική Σχολή".
24) Πρώην Δημοτικό Σχολείο παλιού χωριού Mαυρόνορος ιδιοκτησία της Kοινότητας: Ισόγειο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάτοψη ορθογώνια. Eίναι κτισμένο με πελεκητή πέτρα και η όψη διαμορφώνεται με συμμετρική διάταξη των παραθύρων. Tο κτίριο βρίσκεται στο παλιό χωριό το οποίο έχει εγκαταλειφθεί και έχει συνδεθεί με ιστορικά γεγονότα του χωριού: επιδρομή τουρκαλβανών 1908, Kατοχή, Eθνική Aντίσταση.
25) Στρατιωτικό φυλάκιο στους Δρυμάδες Ιωαννίνων. Ισόγειο πέτρινο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής δίπλα στο ακριτικό φυλάκιο Δρυμάδων Ιωαννίνων. Στις 28 Oκτωβρίου 1940, οι στρατιώτες του φυλακίου αυτού αντιστάθηκαν και απάντησαν με το ιστορικό OXΙ στα πρώτα πυρά των εισβολέων.
26) Oχυρά Mπιζανίου στο Mπιζάνι Ιωαννίνων : Πρόκειται για συγκρότημα πέτρινων κατασκευών με τοξωτά ανοίγματα. Tα οχυρά βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Kοινότητας Mπιζανίου και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1912 - 1913".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
1ος Νερόμυλος - νεροτριβή στη θέση "Γκούρα" Κυψέλης, ιδ. της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Κυψέλης

Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
2ος Νερόμυλος στη θέση "Γκούρα" Κυψέλης, ιδ. της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Κυψέλης
Κυψέλη
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Κτίριο ιδ. αδελφών Κωστούλα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Ραφταναίων
Πλάκα
Αστικά Κτίρια
Μαντάνι στο Ανθοχώρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχωρίου Μετσόβου
Ανθοχώριον
Αγροτική Οικονομία
Νερόμυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Πηγής
Πηγή
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων
Κήποι
Αγροτική Οικονομία
Βοηθητικοί Χώροι
Μύλοι
Αστικά Κτίρια
Νερόμυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΆΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Κουκλιών
Κουκλιοί
Αγροτική Οικονομία
Βοηθητικοί Χώροι
Μύλοι
Αστικά Κτίρια
Νερόμυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ
Συρράκου
Συρράκον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος - Γεφύρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Βαπτιστού
Βαπτιστής
Αγροτική Οικονομία
Γέφυρες
Μύλοι
Νερόμυλος - Νεροτριβή
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
Ματσουκίου
Ματσούκιον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος - Νεροτριβή
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τριστένου
Τρίστενον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος - Νεροτριβή - Μαντάνια ιδ. Αδελφών Τσακτσίρα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Πραμάντων
Πράμαντα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος - νεροτριβή - μαντάνια στα Άγναντα, ιδ. της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Αγνάντων
Άγναντα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος - νεροτριβή στα Άγναντα, ιδ. της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Αγνάντων
Άγναντα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος Μητσόμπεη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Μουζακαίων
Μουζακαίοι
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος στη Σγάρα Καταρράκτου, ιδ. Χρήστου Γραβιά
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Καταρράκτου
Σγάρα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος στην Καλλονή Κυψέλης, ιδ. της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Κυψέλης
Καλλονή
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος στην Κορίτιανη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Κορίτιανης
Κορίτιανη
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος στο Ανθοχώρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχωρίου Μετσόβου
Ανθοχώριον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Νερόμυλος στο Σιστρούνι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Σιστρουνίου
Σιστρούνιον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αστικά Κτίρια
Νεροτριβή στο Ανθοχώρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχωρίου Μετσόβου
Ανθοχώριον
Αγροτική Οικονομία
Γέφυρες
Οικία ιδ. Χρηστοβασίλη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Σουλοπούλου
Μικρόν Σουλόπουλον
Αστικά Κτίρια
Οχυρά Μπιζανίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
Μπιζανίου
Νέον Μπιζάνιον
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Πρώην Δημοτικό Σχολείο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΆΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Μαυρονόρους
Μαυρονόρος
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στρατιωτικό Φυλάκιο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Δρυμάδων
Δρυμάδες
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Συγκρότημα Πέτρινων Αλωνιών και Πέτρινων Αποθηκών
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Δρυμάδων
Δρυμάδες
Αγροτική Οικονομία
Βοηθητικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα