Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42624/1081/23-12-1988 - ΦΕΚ 100/Β/14-2-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτηριακό συγκρότημα ιδ. Νικ. Γρυλάκη, που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλικάμπου Αποκορώνου Χανίων, επειδή αποτελεί τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα της Δυτικής Κρήτης με μεταγενέστερες επεμβάσεις και προσθήκες.

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-12-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτιριακό συγκρότημαστον Αλίκαμπο Χανίων, ιδ. Νικ. Γρυλάκη
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Αλικάμπου
Αλίκαμπος
Οικιστικά Σύνολα