Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61676/2036/3-1-2002 - ΦΕΚ 70/Β/28-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δημ. Διαμ. Αστρίτσης, Δήμου Φύλλου, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου, που βρίσκεται στο Δημ. Διαμ. Αστρίτσης, Δήμου Φύλλου, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο προστασίας 50 μέτρα γύρω του, επειδή παρουσιάζει ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη.
Πρόκειται για λιθόκτιστο, μονόχωρο ναό, με ημικυκλική κόγχη στην ανατολική πλευρά.
Βάσει επιγραφής που βρίσκεται στο νότιο τοίχο καθώς και χρονολογημένων με επιγραφή τοιχογραφιών του, ανάγεται χρονολογικά στο 1740.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι εικόνες του χρονολογούνται επίσης στον 18ο αι."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Αστρίτσα Καρδίτσης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Αστρίτσης
Αστρίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι