Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48532/1007/23-11-1993 - ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου στο Δομένικο Ελασσόνας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, που έχει καταστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο.
Διασώζει τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στον κυρίως ναό έχει επικαλυφθεί από στρώμα υδρασβέστου.
Κηρύσσεται ζώνη προστασίας του μνημείου σε ακτίνα χιλίων (1000) μέτρων".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-10-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δομένικο Ελασσόνας
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Δομενίκου
Δομένικον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι