Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/21036/414/4-5-1993 - ΦΕΚ 361/Β/20-5-1993
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του μικρού Νεωρίου στον Ταρσανά Ακρωτηρίου Χανίων, Κοινότητας Κουνουπιδιανών
Κείμενο
" Κηρύσσουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το μικρό Νεώριο στον Ταρσανά Ακρωτηρίου Χανίων, επειδή πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της εποχής της πρώϊμης Τουρκοκρατίας, με επιδράσεις στην τεχνική κατασκευή και αρχιτεκτονική μορφή από τα Νεώρια της εποχής της Ενετοκρατίας".

Κ ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-11-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μικρό Νεώριο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Κουνουπιδιανών

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής