Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48538/1011/23-11-1993 - ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ο Ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου στο Δομένικο Ελασσόνας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με εξωνάρθηκα στο δυτικό τμήμα και στο βόρειο, η οποία σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα. Κηρύσσεται ζώνη προστασίας του μνημείου ακτίνας χιλίων (1000) μέτρων".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-11-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Δομένικο
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Δομενίκου
Δομένικον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι