Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/181/23619/13-5-1998 - ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση της ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1494/39451/22-4-1997 και χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κάθετου τροχού του διατηρητέου αλευρόμυλου Σαλαμπάση στην περιοχή "Μύλων" Έδεσσας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο νέο μύλο ιδιοκτησίας Αφών Τζούκα στον οικισμό Νησί Έδεσσας
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1494/39451/22-4-1997 και χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, τον κάθετο τροχό του διατηρητέου αλευρόμυλου Σαλαμπάση στην περιοχή "Μύλων" Έδεσσας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο νέο μύλο ιδιοκτησίας Αφών Τζούκα στον οικισμό Νησί Έδεσσας, διότι αποτελεί μοναδικό δείγμα κάθετου υδροτροχού, σημαντική μαρτυρία του τεχνικού πολιτισμού με ιδιαίτερη αξία αφού διασώζεται σε πλήρη μορφή".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αλευρόμυλος στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Πάσχου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι