Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/50540/2040/23-12-1986 - ΦΕΚ 49/Β/5-2-1987
Τίτλος ΦΕΚ Επανακήρυξη αρχαίων λατομείων Μόριας Λέσβου ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, επειδή στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων λατομείων Μόριας υπάρχει συνεχές πρόβλημα σχετικά με τη σύγχρονη λατόμευση από εργολάβους που χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας μας απομακρύνουν την αρχαία λατύπη, επανηκηρύσσουμε τον χώρο των αρχαίων λατομείων κοινότητας Μόριας Νομού Λέσβου σαν αρχαιολογικό, με όρια Α.Β.Γ.Δ.Ε. και Ζ, όπως σημειώνεται με διαγράμμιση στον τοπογραφικό χώρτη που συνοδεύει την Απόφαση, επειδή σ' όλη την έκταση των αρχαίων λατομείων υπάρχουν ημίεργα αρχιτεκτονικά μέλη, λαξεύματα στους βράχους από την εργασία των αρχαίων τεχνιτών και σωρείες λιθοσυντιμμάτων - λατύπης.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα