Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 22676/17-2-1971 - ΦΕΚ 162/Β/2-3-1971
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως Γεφύρας Πλάκας Νομού Ιωαννίνων ως έργου Τέχνης χρήζοντος ειδικής προστασίας.
Κείμενο
" Αποφασίζομεν: όπως χαρακτηρισθή ως έργον τέχνης χρήζον ειδικής προστασίας η επί του ποταμού Αράχθου τοξωτή γέφυρα της Πλάκας,
η κειμένη εις την περιφέρειαν της Kοινότητας Pαφταναίων της Eπαρχίας Δωδώνης του Nομού Ιωαννίνων, διότι είναι εκ των μεγαλυτέρων και ωραιοτέρων της Hπείρου, ανεγερθείσα τω 1868 ".

Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γέφυρα Πλάκας στον ποταμό Άραχθο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Ραφταναίων
Πλάκα
Γέφυρες