Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/40700/1991/1-8-1984 - ΦΕΚ 655/Β/18-9-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία της κτηριακής ενότητας (κατοικία - μύλου) ιδιοκτησίας κληρ. Ματθαίου στην οδό Σωφρονίου 14 στη Νάουσα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με το Ν.1469/50, την κτιριακή ενότητα (κατοικίας - μύλου) ιδιοκτησίας κληρονόμων Ματθαίου, στην οδό Σοφρωνίου 14 στην Νάουσα.
Επειδή πρόκειται για αξιόλογο αρχιτεκτονικό κτιριακό σύνολο δύο διαφορετικών λειτουργιών κατοικίας και μύλου καθώς και δύο διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρευμάτων του εκλεκτισμού και του παραδοσιακού.
Το κτήριο της κατοικίας αποτελεί ένα αξιόλογο αστικό κτήριο με θαυμάσια επεξεργασία υλικού και εμφανή στοιχεία αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που συνθέτουν ένα μοναδικό στο είδος του κτίριο."
Κ.Ν. 5351/1932 άρθρο 52
Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτηριακή Ενότητα (Κατοικία - Μύλος) στην οδό Σωφρονίου 14, ιδ. κληρ. Ματθαίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αστικά Κτίρια