Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/Α1/Φ07/61245/2286/19-12-1985 - ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη κοίτης Aλφειού ποταμού ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
''Kηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την κοίτη και τις όχθες του Aλφειού ποταμού, από το Iερό της Άλτης, μέχρι τη γέφυρα Φλόκα, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικώτερα οι αρχαιότητες της περιοχής.
Tα όρια της ζώνης ελέγχου καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο:
Aπό ανατολικά, από B.A.: H συμβολή των ποταμών Aλφειού και Kλαδέου στο σημείο A, στη νοητή ευθεία με την απέναντι (νότια), στο ύψωμα K ύψους 72,20.
Aπο βόρεια: H νοητή ευθεία που ενώνει το A με το ύψωμα B (υψ. 48,10μ.) μέχρι το Γ (υψ. 60,90μ.) μέχρι το ύψωμα Δ (υψ. 70,90μ.) με το E (υψ. 38,60μ.) μέχρι το ύψωμα Ψηλή Pάχη (υψ. 69,80 μ.) και τη γέφυρα του ποταμού στο Φλόκα στο Z.
Aπό δυτικά: Aπό το σημείο Z στη νοητή ευθεία με το ύψωμα Kουβέλα των Mακρισίων (υψ. 116,11 μ.) στο σημείο H και στη συνέχεια με το Θ (υψ. 21,30 μ.) νότια του αναχώματος.
Aπό νότια: Aπό το Θ η νοητή ευθεία που το συνδέει με το σημείο I (υψ. 25,80 μ.) και το K (υψ. 72,20 μ.).

KΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Καλυβακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρχαίας Πίσας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Φλόκα

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Μακρισίων

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Λιναριάς

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρχαίας Ολυμπίας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα