Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/19857/1122/14-5-1997 - ΦΕΚ 468/Β/9-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του λόφου "Καστράκι" Θερμοπυλών, Ν. Φθιώτιδας.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή του ιερού της Δήμητρας Αμφικτυονίδος ή Πυλαίας στην αρχαία Ανθήλη, περίπου 2.5 χλμ. προς Δ. από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις των λουτροπηγών στις Θερμοπυλές, ώστε να προστατευθούν τα εκεί αποκαλυφθέντα σημαντικά αρχαία λείψανα (στοά οικοδομημένη από πηρόλιθο και στάδιο 4ου π.Χ. αιώνα).
Ο κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1: 5000 από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-1.
Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως αυτά ορίζονται στο συνημμένο πίνακα:


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3064,9 4816,3 1-2 210,63
2 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3208,7 4790,8 2-3 489,48
3 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3249,6 4761,4 3-4 520,77
4 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3308,0 4762,9 4-5 96,50
5 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3360,0 4805,8 5-6 43,16
6 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3417,9 4690 6-7 64,97
7 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3414,9 4753,9 7-8 90,02
8 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3450,8 4780,3 8-9 63,44
9 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3499,3 4731,9 9-10 70,25
10 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3564,7 4681 10-11 58,86
11 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3608,1 4656,5 11-12 36,09
12 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3672,5 4617,6 12-13 90,03
13 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3746,4 4630,6 13-14 52,80
14 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3811,3 4826,8 14-15 46,43
15 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3841,7 4897,7 15-16 27,18
16 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3882,7 4944,1 16-17 0,00
17 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3892,7 5012 17-18 360,64
18 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3912,1 5034 18-19 387,36
19 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3856,7 5131,3 19-20 177,49
20 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3858,2 5187,2 20-21 332,36
21 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3838,3 5205,7 21-22 0,00
22 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3801,3 5205,2 22-23 113,90
23 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3776,8 5191,7 23-24 160,75
24 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3768,4 5176,2 24-25 401,39
25 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3573,2 5205,2 25-26 189,26
26 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3535,2 5228,7 26-27 87,18
27 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3529,7 5245,6 27-28 400,63
28 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3468,3 5279,6 28-29 94,72
29 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3412,4 5234,7 29-30 442,95
30 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3252,1 5077,4 30-31 132,74
31 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3151,8 5080,4 31-32 119,51
32 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3101,9 5042,9 32-33 61,66
33 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3085,9 4859,7 33- 1 266,90
1 5372,2 ΣΤΥΛΙΣ 3064,9 4816,3 34-35 233,84
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ανθήλης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δαμάστας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα