Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/40046/1411 π.ε./7-3-1983 - ΦΕΚ 143/Β/21-2-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"1. Να εξαιρεθούν των ζωνών Α και Β οι οικισμοί της Παλαιάς και Νέας Φορτέτσας, που περιλαμβάνονται στις διανομές 1950 του Υπ. Γεωργίας, με σαφή όρια και σύμφωνα με τους εξής όρους δομήσεων. Σύστημα συνεχές, αρτιότης οικοπέδων 10-15-200- και κατά παρέκκλιση με τις διαστάσεις και το εμβαδόν που διανεμήθηκαν, κάλυψη 70%, συντ. δόμησης 1,20 αρ. ορόφων 2 και υποχρεωτική κατασκευή στέγης.
2. Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των οικισμών ενδεχομένως σε μια μικρή ακόμα περιοχή προς το Ηράκλειο που θα καθοριστεί ύστερα από συνεργασία με το ΥΧΟΠ, και
3. Ο καθορισμός των ορίων θα γίνει δια της νομίμου διαδικασίας με συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΓ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των, και θα επανέλθει το σχεδιάγραμμα στο ΚΑΣ για τελική έγκριση".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Οι Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες αφορούν τα όρια των οικισμών περιοχής Αη Γιάννη -Μεσαμπελιών -Φορτέτσας, είναι προγενέστερες του Ν 1892/1990. Οι όροι δόμησης στους οικισμούς Φορτέτσας Ηρακλείου (και οι αντίστοιχοι χάρτες) θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα, στο πλαίσιο των καθοριζομένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ Ζ.Ο.Ε (Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου) Ηρακλείου.
Τελευταία Ενημέρωση 09-12-2004
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις